Tüketici Pusulası “Dosya Masrafı ve Kart Ücretini Geri Alıyoruz” Dolandırıcılığı

“Dosya Masrafı ve Kart Ücretini Geri Alıyoruz” Dolandırıcılığı

Tüketici Pusulası
“Dosya Masrafı ve Kart Ücretini Geri Alıyoruz” Dolandırıcılığı

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, Tüketici Hakem Heyetlerine kredi dosya masraflarını ve kart ücretlerini geri almak için başvuru yapan kişileri, çeşitli dolandırıcılıklara karşı dikkatli olmaları yönünde uyarıyor.

Son dönemlerde sıklıkla şahit olduğumuz; tüketici kredisi dosya masrafları ve kredi kart ücretlerinin sizin yerinize bankalardan geri alındığına dair gelen telefon aramaları ve SMS’ler; bu tuzağa düşen tüketicilerin parasını dolandırıcılara kaptırmasına neden oluyor.

Konuyla ilgili tüketicileri bilgilendirmek ve uyarmak amacıyla, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklama şu şekilde:

“Son zamanlarda Bakanlığımıza ulaşan şikayetlerden, Tüketici Hakem Heyetlerine başvuru yapmış olan tüketicilerin bazı şahıslarca telefonla aranarak  “Hakem heyetinizdeki başvurunuz sonuçlandı, kredi kartı bilgilerinizi ya da kimlik bilgilerinizi verdiğiniz takdirde hesabınıza paranız yatırılacaktır.” şeklindeki vaatlerle dolandırılmaya çalışıldığı anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, gerek bankalarla ilgili uyuşmazlıklarda gerekse tüketicinin taraf olduğu sözleşmelerle ilgili diğer uyuşmazlıkların çözümünde yetkili ve görevli merciiler, belli parasal tutarlar dahilinde Tüketici Hakem Heyetleri ve Tüketici Mahkemeleri’dir. Tüketici Hakem Heyetince alınan kararlar, alındığı tarihten itibaren on iş günü içinde taraflara yazılı olarak tebliğ edilmektedir.  

Alınan kararların taraflara taahhütlü mektupla gönderilmesi esas olup, ancak gecikmesi halinde zarar doğabilecek işlerde, gerekçe belirtilmek suretiyle, memur vasıtasıyla da tebligat yaptırılabilmektedir. Ancak tüketicilere telefon ile ulaşılarak tüketicilerin kimlik veya banka kartı bilgilerinin alınması ve uyuşmazlık konusu tutarların tüketicilerin hesaplarına yatırılmasına ilişkin Hakem Heyetleri tarafından yürütülen herhangi bir işlem kesinlikle söz konusu değildir.

Hakem Heyetlerine başvuru yapan vatandaşlarımızın mağduriyet yaşamamaları bakımından, telefonla aranarak yapılan vaatlere itibar etmemeleri ve duyarlı olmaları hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.” 

Yapılan açıklama büyük bir önem taşıyor. Bu ve benzeri her türlü dolandırıcılık konusunda; her gelen telefon aramasına ve SMS bilgilendirmesine aldanmamak, bilinçli davranarak ve gerekli araştırmayı yaparak izlenmesi gereken doğru süreç konusunda bilgilenmek tüketicilerin mağduriyetini önleyecektir.

    blog comments powered by Disqus