Mağaza Pusulası “KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı (2015 – 2018)”, Bugün Resmi Gazete’de Yayımlandı

“KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı (2015 – 2018)”, Bugün Resmi Gazete’de Yayımlandı

Mağaza Pusulası
“KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı (2015 – 2018)”, Bugün Resmi Gazete’de Yayımlandı

 

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) koordinasyonunda ilgili kurum ve kuruluşların katkılarıyla hazırlanan “KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı” 2015 – 2018 yılları arasında geçerli olmak üzere, Yüksek Planlama Kurulu’nca (YPK) kabul edilerek bugün Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.

Amacı; küçük işletme ihtiyaçlarına duyarlı iş ortamında, KOBİ’lerin rekabet güçlerinin uluslararası düzeyde arttırılması ve ülkemizin ekonomik büyümesinde KOBİ’lerin katkısının yükseltilmesidir. Bu amaca ulaşmak için 5 stratejik alan belirlenmiştir:

  1. KOBİ’lerin rekabet güçlerinin arttırılması ve büyümelerinin sağlanması.
  2. KOBİ’lerin ihracat kapasitelerinin arttırılarak uluslararasılaşma düzeylerinin yükseltilmesi.
  3. İş ve yatırım ortamının iyileştirilmesi sürecinde KOBİ’lerin gözetilmesi.
  4. KOBİ’lerin Ar-Ge ve yenilik kapasitelerinin geliştirilmesi.
  5. KOBİ’lerin finansmana erişimlerinin kolaylaştırılması.

Bu başlıklar altında ayrıca 15 stratejik hedef belirlenmiştir.

Bize göre, belirlenen hedeflerin en önemlilerinden birisi, e-ticaret sektöründe KOBİ’lerin de var olabilmesi için, “KOBİ’lerin sanal pazaryerlerine girişleri ve bu pazarlarda yaptıkları ticaretin arttırılması” yönündeki eylem kararıdır.

e-Ticaret hacminin inanılmaz bir hızla büyüme kaydettiği ülkemizde, henüz e-ticaretle tanışmayan çok fazla sayıda KOBİ bulunmakta. Bu işletmelerin, e-ticarete adım atarak rekabet avantajı kazanabilecekleri platformlar olması ve bu tip platformların desteklenmesi hayati önem taşımaktadır.

“KOBİ’lerin yeni alıcılar, yeni pazarlar veya ticari ortaklar bulmaları, ilave satış kanalları yaratılması, aracıya gerek kalmadan doğrudan alıcıya ulaşabilmeleri, daha düşük maliyetli pazarlama araçları kullanabilmeleri, rakiplerini ve ürünlerini izleyebilmeleri ve bölgesel farklılıklar nedeniyle ortaya çıkan farklı çalışma saatlerinden kaynaklanan sınırlılıkları ve sorunları ortadan kaldırabilmeleri gibi amaçlarla KOBİ’lerin sanal Pazar yerlerine girişlerini teşvik edecek bir destek programının hazırlanacağı ve bu Pazar yerlerindeki  e-ticaret hacminin arttırılacağı” da hedeflenenler arasında bulunmakta.

Daha bir çok detayın yer aldığı KOBİ Stratejisi ve Eylem Planı’nın tam metnine, Resmi Gazete’den ulaşabilirsiniz.

    blog comments powered by Disqus