Tüketici Pusulası e-Ticarette Yeni Düzenlemeler; Geri Al ve Değişir Seçeneği, Kayıtların 3 Yıl Saklanması…

e-Ticarette Yeni Düzenlemeler; Geri Al ve Değişir Seçeneği, Kayıtların 3 Yıl Saklanması…

Tüketici Pusulası
e-Ticarette Yeni Düzenlemeler; Geri Al ve Değişir Seçeneği, Kayıtların 3 Yıl Saklanması…

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından düzenlenen ve Resmi Gazete’de 26.08.2015’de yayımlanan “Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik”  ile e-ticaret firmalarına çeşitli düzenlemeler yapma koşulu getiriliyor.

Yönetmeliğin amacı; e-ticaret sitelerinin, e-ticaret işlemlerinin yapıldığı ağ üzerinde bulundurmakla yükümlü oldukları genel bilgiler ile sözleşme öncesinde ve sipariş sürecinde alıcılara sunmaları gereken bilgilere ve elektronik ticaret ile ilgili diğer uygulamalara ilişkin usul ve esasları düzenlemek.

Yaklaşık 15 Milyar liralık işlem hacmine ulaşan e-ticarette bundan sonra; alışveriş onayı sırasında geri al ve değişir seçeneğini kullanmak, işlem kayıtlarını 3 yıl boyunca saklamak, kendilerine ait istenilen bilgileri paylaşmak gibi e-ticaret sitelerinin uyması gereken zorunluluklar olacak.  

01.05.2015 tarihinde yürürlüğe giren ve Yeni E-Ticaret Kanunu, 1 Mayıs İtibariyle Yürürlüktebaşlıklı yazımızda ele aldığımız bazı düzenlemeler, yeni yönetmelikte detaylıca ele alınmış ve farklı düzenlemeler eklenmiş.

Yeni Yönetmelik’te:

* Hizmet Sağlayıcının Bilgi Verme Yükümlülüğü; Önceki yazımızda paylaştığımız düzenlemeler detaylandırılmış ve e-ticaret sitelerinin kendilerine ait elektronik ticaret ortamında eksiksiz olarak iletmesi ve sunması gereken bilgilere yer verilmiş (mensubu olduğu kuruluşlar, MERSİS numarası, merkez adresi, tebligat adresi, telefon bilgileri, ticaret unvanı, işletme adı vb…).

* İşlem Rehberi; e-ticaret işlemlerinin gerçekleştirildiği ağ üzerinden doğrudan ulaşılabilecek şekilde, ana sayfada “işlem rehberi” başlığı altında bulundurulması gereken bilgiler belirtiliyor.

* Siparişe İlişkin Yükümlülükler; Siparişin onaylanmasından önce alıcıların veri giriş hatalarını belirleyebilmesi için sipariş özetini ve bu hatalarını düzeltebilmesi için geri al ve değiştir gibi uygun, etkili ve kolay erişilebilir teknik araçların kullanılması gerektiği iletiliyor.

* Siparişin Teyidi; e-Ticaret siteleri; siparişi aldıktan sonra,  işlemin yapıldığı ağ üzerinden ve ayrıca elektronik posta, kısa mesaj, telefon araması, faks gibi araçlardan en az biriyle gecikmeksizin alıcıya bildirmek zorunda olacaklar.

* Kişisel verilerin korunması; e-Ticaret siteleri, kişisel verilerin, 23/2/2006 tarihli ve 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve diğer ilgili mevzuat hükümleri saklı kalmak kaydıyla korunmasından ve hukuka aykırı olarak bunlara erişilmesini ve işlenmesini önlemek amacıyla gerekli tedbirlerin alınmasından sorumlu olacaklar.

* İspat yükümlülüğü ve elektronik kayıtların saklanma süresi; Şikâyet konusu işlemlerde ispat yükümlülüğü, e-ticaret sitelerine ait olacak.

e-ticaret işlemlerine ait elektronik kayıtların işlem tarihinden itibaren üç yıl süreyle saklanması ve talep halinde bu kayıtların Bakanlığa sunulması zorunluluğu getiriliyor.

* Şikâyet Başvurusu; Elektronik ortamda e-Devlet’ten, Bakanlığın internet sitesi üzerinden veya şikayet eden kişinin ikametgâhının bulunduğu yerdeki il müdürlüğüne yazılı olarak yapılabilecek.

    blog comments powered by Disqus