Tüketici Pusulası Rakamlarla Türkiye İletişim ve Haberleşme Sektörü

Rakamlarla Türkiye İletişim ve Haberleşme Sektörü

Tüketici Pusulası
Rakamlarla Türkiye İletişim ve Haberleşme Sektörü

 

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 9 Eylül’de yayımlanan, “Türkiye Elektronik Haberleşme Sektörüne İlişkin 2015 Yılı İkinci Çeyrek Pazar Verileri Raporu”nda; elektronik haberleşme sektöründe İnternet Servis Sağlayıcı, Sabit Telefon ve GSM – Mobil hizmeti veren şirketlerin BTK’ya gönderdikleri ilgili döneme ait veriler, geçmiş dönemlerle kıyaslamalı olarak incelenmiş.

Raporda; iletişim, haberleşme ve internet kullanımı ile ilgili birçok detay, rakamlarla gözler önüne seriliyor.

Türk toplumu olarak, en çok hangi kısa numaraları aramışız? En çok hangi ülkeyle iletişim kurmuşuz? Hangi GSM şirketine daha çok para kazandırmışız? En çok hangi konulardan şikayetçi olmuşuz? gibi soruların cevaplarını yazımızda bulabilirsiniz.

Türk Telekom Sabit Hatlarından En Çok Aranan Kısa Numaralar:

En çok aranan kısa numara 112 (Sıhhi İmdat). 182 (Hastane Randevu), 186 (Elektrik Arıza), 155 (Polis İmdat) ve 170 (Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi) en çok aranan diğer kısa numaralar.

Bu numaraları arayarak; 112 ile 24,9 sn; 182 ile 162,4 sn; 186 ile 83,6 sn; 155 ile 53,2 sn; 170 ile 279,5 sn ortalama olarak görüşmüşüz.

Görüşme süreleri; toplum olarak en fazla sağlık sorunları, çalışma hayatı ve sosyal güvenlik sorunlarından muzdarip olduğumuzu göstermekte.

GSM Hatlarından En Çok Aranan Kısa Numaralar:

GSM’den en çok aranan kısa numara 112 (Sıhhi İmdat). 182 (Hastane Randevu), 186 (Elektrik Arıza), 155 (Polis İmdat) ve 11880 (BN Telekom/Bilinmeyen Numaralar) en çok aranan diğer kısa numaralar.

Bu numaraları arayarak; 112 ile 26 sn; 182 ile 164 sn; 186 ile 97 sn; 155 ile 57 sn; 11880 ile 94 sn ortalama olarak görüşmüşüz.

GSM’de de, en fazla sağlık sorunları nedeniyle 112 ile görüşme yapmışız.

En Çok Para Kazandırdığımız Şirket Hangisi?

Türk Telekom ve Mobil İşletmecisi Şirketlerin üç aylık net satış gelirleri şöyle:

Türk Telekom: 1.951.343.398 TL

Turkcell: 2.459.377.063 TL

Vodafone: 2.041.958.118 TL

Avea: 1.219.400.904 TL

Turkcell ve Vodafone'un son üç aylık gelirlerinin Türk Telekom’un üzerinde gerçekleşmiş olması, sabit hatların GSM hatları karşısındaki düşüşünü gösteren ilgi çekici bir nokta.

Sabit Hatlardan ve GSM Şebekelerinden En Çok Aranan Ülke Hangisi?

Her iki şebeke türünden de en fazla arama yaptığımız ve arandığımız ülke Almanya.

En Çok Şikayet Ettiğimiz Konular Neler?

Mobil Hizmetler alanında en fazla,  % 23 oranla “faturalar” şikayet edilmiş.

Internet Servis Sağlayıcılığı alanında en fazla şikayet, %16 oranla “bağlantı sorunu” yaşanması nedeniyle olmuş.

Uydu Platform Hizmeti alanında en fazla şikayet, % 38,1 oranla “fesih/geçici durdurma” konusunda gerçekleşmiş.

Sabit Telefon Hizmeti alanında ise en fazla, % 26,3 oranla “bağlantı sorunu” nedeniyle şikayetçi olmuşuz.

En Çok Pazar Payına Sahip İnternet Servis Sağlayıcı Şirket Hangisi?

TTNet 74,3’lük payla birinci durumda. Superonline 16,5’lik, Doğan TV Digital 4,4’lük, Turknet 2,1’lik; Vodafone Net 1,3’lük, Millenicom 1,0’lık, diğer şirketler ise 0,5’lik Pazar payına sahip.

Elektronik İmza ve Mobil İmza Kullanımı Artmış mı?

İlgili dönemde elektronik imza kullanımında % 5,5’luk, mobil imza kullanımında ise 0,9’luk artış olmuş.

Türk Telekom’un Sabit Telefon Gelirleri Azalıyor mu?

İlgili dönemde, Türk Telekom’un sabit telefon gelirleri yaklaşık 777 milyon TL olarak gerçekleşti. Rakam, önceki senenin aynı dönemiyle karşılaştırıldığında, %8,3 oranında azalma görülürken, bir önceki üç aylık döneme göre %1,6 oranında azalmıştır.

Rapordaki ilgi çekebilecek diğer bazı rakamlar ise şöyle:

  • 2015 yılı ikinci çeyreğinde Türk Telekom’un abone başına aylık geliri 23,3 TL olarak gerçekleşmiş.
  • Toplam internet aboneliği, bir önceki üç aylık döneme göre yaklaşık %3,4 artmış durumda.
  • Abone sayısına göre Turkcell’in %47,1; Vodafone’un %29,7; Avea’nın ise %23,2’lik paya sahip olduğu görülmekte.
  • Avea abonelerinin %49,8’i, Turkcell abonelerinin %46,7’si, Vodafone abonelerinin ise %44,1’i faturalı abonelerden oluşmakta.
  • Abonelerden elde edilen gelire göre, Turkcell’in pazar payının %47,5, Vodafone ve Avea’nın pazar paylarının ise sırasıyla %30 ve %22,5 seviyelerinde olduğu görülmekte.
  • Turkcell için abone başına aylık gelir 23,6 TL, Vodafone için 23,6 TL, Avea için ise 22,7 TL olarak gerçekleşmiş.
  • Rehberlik hizmeti kapsamında, 4.847.676 adet numara ile sorgulama gerçekleştirilmiş; 14.132.792 adet isim ile sorgulama yapılmış. 

 

    blog comments powered by Disqus