Alışveriş X, Y ve Z Kuşaklarının Nitelikleri ve Alışveriş Alışkanlıkları

X, Y ve Z Kuşaklarının Nitelikleri ve Alışveriş Alışkanlıkları

Alışveriş
X, Y ve Z Kuşaklarının Nitelikleri ve Alışveriş Alışkanlıkları

 

Yeni nesiller dünya genelinde X, Y ve Z kuşakları olarak adlandırılıyor. Mobil teknoloji, internet, online alışveriş, sosyal medya, dijital nesil gibi kavramlarla birlikte anılan bu kuşaklar; niteliklerine, davranış tarzlarına ve alışveriş alışkanlıklarına göre modern pazarlamanın ve e-ticaret sektörünün de odak noktası olmuş durumdalar.

Hangi yaşlar hangi kuşağa dahildir, özellikleri nelerdir, internet – mobil kullanım ve alışveriş alışkanlıkları nasıldır?          

X kuşağı, 1965 - 1979 yılları arasında doğanları kapsıyor, bu kuşağın en yaşlısı 50, en genci 36 yaşında. Doğduklarında ve çocukluk dönemlerinde karşılaştıkları yegane teknolojik cihazlar; merdaneli çamaşır makinesi, siyah-beyaz televizyon, kaset çalar ve transistörlü radyodan  oluşuyor. Sonra yavaş yavaş otomatik çamaşır ve bulaşık makineleri, plazma-LCD TVler, derken bilgisayar ve internetle tanışmaları, şahit oldukları teknolojik dönüşümü ve bu dönüşüme adapte olma çabalarını gözler önüne seriyor.

X kuşağı, ülkemizin %22’sini oluşturmakta. Bu nesilde, her ne kadar internet ve mobil teknoloji kullanımı yaygınlaşmaya başlasa da, alışveriş alışkanlıklarına baktığımızda, çoğunun online alışverişe hala uzak olduğunu, internetten ürün satın alma konusunda güvensizlik yaşadıklarını gözlemliyoruz. Birçoğu, görmeden almam diyerek fiziksel mağazaları tercih ediyor ve geleneksel tavrı sürdürüyor.

Kuşakların internet ve mobil teknoloji kullanım niteliği ve oranlarına göre, markaların farklı kuşakların ilgisini çekmek için farklı yöntemler belirlemeleri gerekiyor. Nielsen’in yaptığı araştırmaya göre X ve Y kuşakları mobil cihazlarını çok kullanıyor ama kullanım nitelikleri farklılık gösteriyor. Y kuşağı, kısa süre ve aralıklarla daha çok iş odaklı mobil cihazları kullanırken, X kuşağı daha uzun süre ve daha farklı nitelikte bu cihazları kullanıyor.

Y kuşağının büyük bir kısmı, satın alma tercihlerini fiyata göre yapıyor. Bu kuşak için internet veya mobil üzerinden ürün satın almak için fiyat araştırması ve karşılaştırması yapmak önem kazanırken, X kuşağı için durum pek öyle değil, onların çoğu satın alma tercihini markaya göre yapıyor ve fiziksel mağazaları tercih ediyor.

Orta ve üst yaş grubunu oluşturan X kuşağının, Y ve Z kuşağında göre daha fazla ekonomik güce sahip olması, pazarlamacıların bu yaş grubunu da önemsemelerine neden olmakta. Genç nüfusun gelir düzeyinin  X kuşağı kadar olmaması,  pazarlamacıların X kuşağından ve onların kullandığı mecralardan kısa ve orta vadede vazgeçemeyeceklerini gösteriyor. Onların yerini Y kuşağı alana kadar teknoloji, alışveriş vb. birçok alanda X kuşağının niteliklerin ve tercihlerinin de gözetilmesi gerekiyor.

                         

Y kuşağı, 1980 – 1999 yılları arasında doğanları kapsıyor, bu kuşağın en yaşlısı 35, en genci ise 16 yaşında. Bilgisayar ve internetle dünyaya gözlerini açan bu nesilde, kuşaklar arası farklılık çok fazla hissediliyor. Onlar bağımsızlığa ve özgürlüklerine önem veriyor. Çok farklı kişisel özelliklere sahip Y kuşağı, çoğunlukla üniversite mezunları ve yeni mezun olanlardan oluşuyor. Otorite  ve kural tanımayan, kendisinden farklı düşünenlere fazla tahammülü olmayan, kendine özgü davranış kalıpları ve karşı duruş sergileyen bir nesil diyebiliriz onlar için.

Ülkemizin yaklaşık %35’ini oluşturan, 28 milyona yakın gençten bahsediyoruz.  Mobil teknoloji ve sosyal medyayı çok aktif olarak kullanan, alışverişte genellikle online alışverişi tercih eden bir nesil. Bu nesil için geliştirilen modern pazarlama ve satış stratejileri önem kazanıyor. e-Ticarete odaklanan, sosyal medya aracılığıyla reklam yapan ve  bu kesimin dikkatini çekmeye çalışan bir pazarlama anlayışı onları cezbediyor. Markalar bu kuşakla ne kadar erken etkileşime başlarlarsa o kadar avantaj elde ediyorlar. Bu neslin,  sosyal ağ kullanım oranı %90’lara varmakta. Mobil teknolojinin yaratılması, geliştirilmesi ve kullanılması da bu nesilden soruluyor. Bu kuşak işgücüne katılımla ve gerçekleştirdiği tüketici harcamalarıyla ilk sırada yer alıyor.

Y kuşağı, X kuşağından farklı olarak, kısa süre ve aralıklarla daha çok iş odaklı mobil cihazları kullanıyor. Y kuşağının büyük bir kısmı, satın alma tercihlerini fiyata göre yapıyor. Bu kuşak için internet veya mobil üzerinden ürün satın almak için fiyat araştırması ve karşılaştırması yapmak önem kazanıyor.

Z kuşağı, 2000 yılı ve sonrası doğanları kapsıyor. En büyüğü 15 yaşında. Diğer nesillerden farklı olarak, bu kuşak ileri teknoloji çocuklarından oluşuyor. Internet ve mobil teknolojileri kullanmayı seviyorlar ve hatta bu konuda uzmanlar. Akıllı telefon, tablet ve bilgisayar kullanımı gibi her türlü teknoloji kullanımında çok aktifler. Sosyalleştikleri ve iletişim kurdukları tek alan internet. Ellerinden tablet ve telefon düşmüyor. Ülkemizin yaklaşık %17’sini oluşturuyorlar.

Son yıllarda eline satın alma gücü geçen Z kuşağı, her şeyi online olarak satın alma istek ve tercihleri ağır basıyor.  

Dünya nüfusunun % 18′ini oluşturan bu dijital nesil, Z kuşağı aynı zamanda dijital nesil olarak da tabir ediliyor. Dünya genelindeki 105 milyon Z kuşağı mensubu, ileriki yıllarda hem dünya genelinde hem Türkiye’de e-ticaret sektörü için inanılmaz bir potansiyel oluşturuyor. Bu kuşak, zaten içine doğmuş olduğu teknolojinin hızına çok kolay adapte olabiliyor.

Z kuşağının % 80’i alışveriş yapmadan önce fiyat araştırması ve karşılaştırması yapmayı önemsiyor. Mobil cihazlarından çeşitli uygulamalar aracılığıyla kampanyalar ve indirimleri takip ediyor.

    blog comments powered by Disqus