Tüketici Pusulası Yeni E-Ticaret Kanunu, 1 Mayıs İtibariyle Yürürlükte

Yeni E-Ticaret Kanunu, 1 Mayıs İtibariyle Yürürlükte

Tüketici Pusulası
Yeni E-Ticaret Kanunu, 1 Mayıs İtibariyle Yürürlükte

 

Amacı; e-ticaret faaliyetinde bulunan firmaların sorumluluklarına, e-ticarete ilişkin her türlü iletişime, sözleşmelere ve bilgi verme yükümlülüklerine ve uygulanacak yaptırımlara ilişkin esasları düzenlemek olan Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 23.10.2014 tarihinde kabul edilerek, 5 Kasım 2014 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanmıştı. Yürürlüğe girme tarihi ise, 01.05.2015 olarak belirtilmişti.

Daha önce, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında yer alan e-ticarete ilişkin düzenlemeler, yeni kanunun 1 Mayıs’da yürürlüğe girmesiyle birlikte, ayrı bir kanunda daha kapsamlı bir şekilde ele alınıyor olacak.

Yeni kanundaki düzenlemeler, e-ticarete olan güvenin ve internetten yapılan alışveriş oranının artmasına katkıda bulunacak. Uyulması gereken standart kurallar olacağı için firmaların farklı uygulamalarının ve dolayısıyla haksız rekabetin önüne geçilmiş olacak. Müşteri memnuniyeti sağlanması konusunda firmalara olumlu katkı sağlayacak.

Hem tüketicileri hem e-ticaret sitelerini ilgilendiren başlıca düzenlemeler şöyle:

Bilgi verme yükümlülüğü:

E-ticaret sitelerinin, müşteri ile sözleşme yapmadan önce aşağıdaki bilgileri sunma zorunluluğu olacak:

* Tüketicinin kolayca ulaşabileceği şekilde güncel ve tanıtıcı tüm bilgilerini.

* Sözleşmeye ilişkin izlenecek teknik adımları.

* Sözleşme metninin, e-ticaret sitesi tarafından saklanıp saklanmayacağı ile müşterinin, bu sözleşmeye daha sonra erişiminin mümkün olup olmayacağı ve bu erişimin ne kadar süreyle sağlanacağına ilişkin bilgileri.

* Sipariş verilmeden önce, veri girişindeki hataların açık ve anlaşılır bir şekilde belirlenmesine ve düzeltilmesine yönelik teknik araçlara ilişkin bilgileri.

* Uygulanan gizlilik kuralları ve varsa alternatif uyuşmazlık çözüm mekanizmalarına ilişkin bilgileri.

Sipariş:

* E-ticaret siteleri, siparişin onaylanması aşamasında ve ödeme bilgilerinin girilmesinden önce, ödeyeceği toplam bedel de dahil olmak üzere, sözleşmenin şartlarının müşteri tarafından açıkça görülmesini sağlamak ve siparişin alındığını gecikmeden elektronik iletişim araçlarıyla teyit etmek zorunda olacak.

Sipariş ve siparişin alındığının teyidi, tarafların söz konusu beyanlara erişiminin mümkün olduğu anda gerçekleşmiş sayılacaktır.

Ticari iletişime ilişkin esaslar:

Ticari iletişimin, adına yapıldığı gerçek ya da tüzel kişinin açıkça belirlenebilir olmasını sağlayan bilgilerin sunulması zorunlu olacak.

İndirim ve hediye gibi promosyonlar ile yarışma veya oyunların niteliği açıkça belirtilecek, bunlara katılım şartlarına kolayca ulaşılabilecek.

Elektronik ileti gönderme şartı:

Elektronik iletiler, müşterilere, önceden onayları alınmak suretiye gönderilebilecek. Bu onay, yazılı olarak veya her türlü elektronik iletişim araçlarıyla alınabilecek.

Bu maddenin istisnası, esnaf ve tacirlere önceden onay alınmaksızın elektronik iletiler gönderilebilecek.

Elektronik iletinin içeriği:

Elektronik iletinin içeriği, müşteriden alınan onaya uygun olacak. İletide,  e-ticaret sitesinin tanınmasını sağlayan telefon numarası, faks numarası, kısa mesaj numarası ve elektronik posta adresi gibi erişilebilir durumdaki iletişim bilgileri yer alacak. Ayrıca iletinin konusu, amacı ve başkası adına yapılması halinde, kimin adına yapıldığına ilişkin bilgilere de yer verilecek.

Alıcının ticari elektronik iletiyi reddetme hakkı:

Müşteriler, diledikleri zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin ticari elektronik iletileri almayı reddedebilecek. E-ticaret sitesi, red bildiriminin, elektronik iletişim araçlarıyla kolay ve ücretsiz olarak  iletilmesini sağlamakla ve gönderdiği iletide buna ilişkin gerekli bilgileri sunmakla yükümlü olacak.

Müşteri talebinin ulaşması sonrasında, e-ticaret sitesi, üç iş günü içinde müşteriye elektronik ileti göndermeyi durdurmak zorunda olacak.

Kişisel verilerin korunması:

E-ticaret siteleri,  yapmış oldukları işlemler dolayısıyla elde ettikleri kişisel verilerin saklanmasından ve güvenliğinden sorumlu olacaklar.

Cezai yaptırımlar:

Kanun maddelerinde belirtilen yükümlülüklerin niteliğine göre farklılaşan idari para cezaları söz konusu olacak.

    blog comments powered by Disqus