Tüketici Pusulası Yeni Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Neler Getiriyor?

Yeni Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Neler Getiriyor?

Tüketici Pusulası
Yeni Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği Neler Getiriyor?

 

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunun ilgili maddelerine dayanılarak hazırlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği , 27.11.2014 tarihinde Resmi Gazete’de  yayımlanmıştı. Amacı, mesafeli sözleşmelere ilişkin uygulamaların usul ve esaslarını düzenlemek olan Yönetmelik, 27 Şubat tarihinde yürürlüğe girdi.

Bu Yönetmelik, e-ticaret firmalarını  ve tüketicileri ilgilendiren bazı konularda yeni düzenlemeler getiriyor. Tüketicileri daha fazla korurken,  e-ticaret firmalarının sorumluluk kapsamını arttıyor. E-ticaret firmalarının yönetmelik maddelerini ihlali halinde, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun uyarınca, çeşitli idari para cezaları ile karşı karşıya kalmaları söz konusu olacak.

Yönetmelik kapsamındaki önemli düzenlemeler aşağıda yer almaktadır:

Ön Bilgilendirme Yükümlülüğü:

E-ticaret firmaları; ürün nitelikleri, fiyat bilgisi, uygulanacak vergiler, ek masraflar, cayma hakkı, uyuşmazlık olması halinde tüketicilerin başvurabileceği yetkili merciler vb. gibi satışla ilgili tüm detaylar konusunda mutlaka tüketiciyi bilgilendirmek zorundadır.

Bu bilgilendirme; yazılı olarak, en az on iki punto büyüklüğünde, açık, anlaşılır ve okunabilir bir şekilde yapılmalıdır.

E-ticaret firması; kullanılan iletişim aracına uygun olarak, tüketicinin ön bilgileri edindiğinin teyidini sağlamak zorundadır. Aksi takdirde sözleşme kurulmamış sayılır.

Cayma Hakkı:

Tüketiciyi koruma anlamında yapılan en önemli düzenlemelerden biri, cayma hakkının 14 güne çıkartılması. Tüketici, herhangi bir gerekçe göstermeden veya cezai şart ödemeden ilgili süre içinde satın alım kararından vazgeçerek, ürünü iade edebilir. E-ticaret firması, tüketicinin cayma hakkı bildirimi kendisine ulaştığı tarihten itibaren 14 gün içinde, tahsil edilmiş olan tüm ödemeleri iade etmek zorundadır.

14 günlük süre, ürünün teslim alınması itibariyle başlamakla birlikte; tüketiciye, malı teslim almadan önce de cayma hakkı tanınıyor.

Tüketici, cayma süresi içinde, ürünü kullanım talimatına uygun kullanması halinde, meydana gelen değişiklik ve bozulmalardan sorumlu tutulmayacaktır. Cayma hakkını kullanma bildirimini yaptığı tarih itibariyle, 10 gün içinde ürünü satıcıya göndermek durumunda olacaktır.

Tüketici, cayma hakkı konusunda gerektiği şekilde bilgilendirilmezse, cayma hakkını kullanmak için on dört günlük süreyle bağlı değildir. Bu süre her halükarda cayma süresinin bittiği tarihten itibaren bir yıl sonra sona erer.

Sözleşmenin Yerine Getirilmesi  ve Teslimat:

E-ticaret firmaları, tüketicinin siparişini, taahhüt ettiği süre içinde göndermek zorundadır. Bu sürenin her halükarda 30 günü geçmemesi gerekmektedir.

Tüketici tarafından sipariş edilen ürünün, e-ticaret firması tarafından teslimatının imkansız hale gelmesi durumunda, durumun öğrenilmesini takiben 3 gün içinde tüketiciye yazılı olarak bildirmesi gerekmektedir. Bildirim tarihi itibariyle de, tüm ödemeler tüketiciye 14 gün içinde iade edilmelidir. Ürünün stokta bulunmaması, teslimatın imkansız hale geldiği durumlardan biri olarak kabul edilmez. Stokta olmadığını, e-ticaret sitesine yansıtmayan firmanın sorumluluğunda olan bir durumdur.

Zarardan Sorumluluk:

E-ticaret firması, ürünün tüketiciye veya tüketicinin belirleyeceği başka bir şahsa teslimine kadar oluşan kayıp ve hasarlardan sorumludur.

Bilgi Saklama:

E-ticaret firmaları; cayma hakkı, ön bilgilendirme, teslimat ve diğer konulardaki tüm işlemlere ait bilgi ve belgeleri 3 yıl saklamak zorundadır.

Yönetmeliğin tam metnine, Resmi Gazeteden ulaşabilirsiniz.

    blog comments powered by Disqus